PRODUCT          
SUPPORT ONLINE          
Tel: +84 912 557 008
Email: limplywood.com@gmail.com
NewsArticles

Commercial plywood vs. Marine plywood
20 Tháng Mười 2016 :: 8:25 CH :: 13000 Views :: 0 Comments

There is a big difference between commercial plywood and marine plywood, not only in quality and characteristics, but also in costs. This article compares these two types of plywood
Commercial plywood Marine grade plywood
Commercial plywood is of MR grade (Moisture resistant) grade. Note that 'moisture resistant' is not the same as being 'waterproof'. It only means that the plywood can withstand some amount of moisture, dampness and humidity. Marine plywood is a completely waterproof plywood, that has been specifically manufactured for marine applications.
Indian standard for Commercial ply is detailed in document IS:303 Indian standard for Marine plywood is specified in document: IS:710
The adhesive used for bonding the plies together is Urea formaldehyde. Unextended phenolic resin is used for bonding the plies together. Unextended means undiluted. Phenolic resin is a synthetic plastic resin made from phenol formaldehyde and it makes Marine plywood completely waterproof.
Commercial plywood is most commonly used in the making of home and office furniture, and interior decoration work such as paneling, partitions and the like. Marine plywood is used for building boats and ships, and any other applications in which the plywood is sure to get a large amount of exposure to water.
It is an Interior grade plywood that is meant for indoor use. Marine plywood is of Exterior grade and meant for extreme exterior uses. Its also better than the Exterior grade BWR (Boiling Water resistant) plywood that is used for making kitchen furniture.
Cheaper compared to Marine plywood. It is a lot costlier than Commercial ply.
Its strength is weaker compared to the strength of Marine ply. It is much stronger than Commercial grade plywood because of the superior wood and glues used in its manufacture.
Note that the shopkeepers in India, often refer to External BWR grade plywood as Marine ply. For them Commercial ply means MR grade, and Marine ply means BWR grade, (though strictly speaking that's inaccurate). For the difference between these two types read MR grade plywood vs. BWR plywood
for more information.

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Nếu như bạn đang ở Hà Nội và có nhu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát, xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát các hạng 1,2,3 thì một địa chỉ tin cậy mà bạn có thể đến đó là Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam

Chứng chỉ năng lực xây dựng

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn. Để tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp. Chúng tôi nhận dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở xây dựng trên toàn quốc trong thời gian ngắn nhất. 

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày nay việc sở hữu chứng chỉ hành nghề xây dựng là việc vô cùng quan trọng đối với những người hoạt động trong ngành xây dựng. Vậy xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề ở đâu? 

Chứng chỉ năng lực xây dựng

Viện Đào Tạo Xây Dựng là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn. Để tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp. Chúng tôi nhận dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở xây dựng trên toàn quốc trong thời gian ngắn nhất. 

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

LatestArticles
Difference between commercial and waterproof plywood !! 20/10/2016
Plywood grades and bonding types – woodworking tips 20/10/2016
What is WBP glue – which is commonly used for plywood / film faced plywood 20/10/2016
CÔNG TY TNHH LIM - LIM COMPANY
Add: Cong Khe, Kim Khe, Kim Thanh, Hai Duong, Vietnam
www.limplywood.com
Tel: +84 98920140, +84 977337186
Email: limplywood.com@gmail.com
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : ​0801188240 
Ngày đăng kí lần đầu 1​2​/0​9​/20​16​
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư  ​tỉnh Hải Dương​
Product
Packing plywood 
Comecial plywood
WBP plywood
Suport online
Order
Transport
Maps
18 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.limplywood.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin