PRODUCT          
SUPPORT ONLINE          
Tel: +84 912 557 008
Email: limplywood.com@gmail.com
NewsArticles

Chuyên mục Số các tin bài Số đã xem Chia sẻ nguồn tin Các tính năng
No Category 4 50019 Xem tất cả
LatestArticles
Commercial plywood vs. Marine plywood 28/10/2020
Difference between commercial and waterproof plywood !! 20/10/2016
Plywood grades and bonding types – woodworking tips 20/10/2016
What is WBP glue – which is commonly used for plywood / film faced plywood 20/10/2016
CÔNG TY TNHH LIM - LIM COMPANY
Add: Cong Khe, Kim Khe, Kim Thanh, Hai Duong, Vietnam
www.limplywood.com
Tel: +84 98920140, +84 977337186
Email: limplywood.com@gmail.com
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : ​0801188240 
Ngày đăng kí lần đầu 1​2​/0​9​/20​16​
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư  ​tỉnh Hải Dương​
Product
Packing plywood 
Comecial plywood
WBP plywood
Suport online
Order
Transport
Maps
18 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.limplywood.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin