PRODUCT          
SUPPORT ONLINE          
Tel: +84 912 557 008
Email: limplywood.com@gmail.com
NewsArticles

Chuyên mục Số các tin bài Số đã xem Chia sẻ nguồn tin Các tính năng
No Category 103 266526 Xem tất cả
LatestArticles
Commercial plywood vs. Marine plywood 28/10/2020
Difference between commercial and waterproof plywood !! 20/10/2016
Plywood grades and bonding types – woodworking tips 20/10/2016
What is WBP glue – which is commonly used for plywood / film faced plywood 20/10/2016
CÔNG TY TNHH LIM - LIM COMPANY
Add: Cong Khe, Kim Khe, Kim Thanh, Hai Duong, Vietnam
www.limplywood.com
Tel: +84 912 557 008
Email: limplywood.com@gmail.com
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : ​0801188240 
Ngày đăng kí lần đầu 1​2​/0​9​/20​16​
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư  ​tỉnh Hải Dương​
Product
Packing plywood 
Comecial plywood
WBP plywood
Suport online
Order
Transport
Maps
25 Tháng Hai 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.limplywood.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin