PRODUCT          
SUPPORT ONLINE          
Tel: +84 912 557 008
Email: limplywood.com@gmail.com
PRODUCT
CONTAINER FLOORING PLYWOOD
CONTAINER FLOORING PLYWOOD
Description:
Face/back: Film/Veneer Keruing
Material: Mix Hard wood
Glue: Water Boiled Proof [WBP]
Size: 28 x 1160 x 2400 mm
Weight: 55 – 70kg / piece
Number of ply: 21 (19 inner and 2 outer)
Core: Hardwood core
Colour: Red
Grade: A/A and A/B
Boiling test: 72 hours in boil water

  

Cập Nhật   Huỷ Bỏ  

Các sản phẩm cùng loại khác
LVL
LVL
CÔNG TY TNHH LIM - LIM COMPANY
Add: Cong Khe, Kim Khe, Kim Thanh, Hai Duong, Vietnam
www.limplywood.com
Tel: +84 98920140, +84 977337186
Email: limplywood.com@gmail.com
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : ​0801188240 
Ngày đăng kí lần đầu 1​2​/0​9​/20​16​
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư  ​tỉnh Hải Dương​
Product
Packing plywood 
Comecial plywood
WBP plywood
Suport online
Order
Transport
Maps
19 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.limplywood.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin